Program Micro Award Perniagaan

Micro Award Etika Perniagaan dan Kemahiran Komunikasi Perniagaan

Penerangan Kursus

Kursus ini adalah untuk mengenal pasti keseimbangan etika dan amalan komunikasi yang berkesan dalam konteks perniagaan profesional.

Rangka Kursus

1. Introduction to Ethics
2. The Business Society Relationship In Ethics
3. Responsibility of Ethical Organization
4. Advertising and Sales Ethics
5. Employment Ethics
6. Codes of Conduct in Ethics
7. Understanding Business Communication
8. Facing Today’s Business Communication Challenges
9. Verbal and Non-Verbal Business Communication

Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini memfokuskan tentang kesedaran dan kepentingan etika dalam sesebuah organisasi.
 • Menambah pengetahuan berkenaan konsep komunikasi beretika serta amalan praktikal kepada para pelajar.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Ekonomi Perniagaan

  Penerangan Kursus

  Kursus ini menyediakan pengetahuan yang diperlukan dalam menganalisis prinsip ekonomi serta cara mengaplikasikan dalam pelbagai konteks perniagaan.

  Rangka Kursus

  1. What is economics?
  2. Understanding the Economic Problem?
  3. Demand and Supply
  4. Market Equilibrium
  5. Elasticity
  6. Macroeconomy
  7. GDP and GDP Per Capita
  8. The Causes of Economic Growth
  9. Monetary Policy
  10. Expenditure Multipliers

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Memberi hala tuju yang jelas terhadap fokus bidang Ekonomi Perniagaan dan praktis dalam membuat sesuatu keputusan dalam perniagaan.
 • Mengenal pasti kesan ekonomi dalam perniagaan terhadap pelbagai pihak utama seperti para pekerja, pelanggan, komuniti dan persekitaran.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Analisis Perniagaan

  Penerangan Kursus

  Kursus ini direka secara menyeluruh terhadap teknik, metodologi dan asas untuk menganalisa sesuatu proses dalam bidang perniagaan selain mengenal pasti peluang penambahbaikan dalam membuat keputusan.

  Rangka Kursus

  1. The Nature of Business
  2. Starting and Managing Your Own Business
  3. What is Business Environment?
  4. Types of Firm in a Business
  5. The internal and External Global Business Environment
  6. The International Business Environment
  7. Environmental Analysis

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini fokus terhadap teknik pemikiran inovatif dalam kalangan pekerja untuk meneroka pendekatan teknologi baharu yang boleh memacu pertumbuhan dan kecekapan dalam bidang perniagaan.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Kelakuan Organisasi dan Pengguna

  Penerangan Kursus

  Kursus ini direka untuk meneroka interaksi kompleks dikalangan pelajar, dinamik berkumpulan dan proses membuat keputusan dalam sesebuah organisasi. Berdasarkan teori psikologi dan proses membuat keputusan, kursus ini menawarkan pemahaman secara menyeluruh tentang teknik berinteraksi, konsep kerjasama dan pemilihan tetapan profesional.

  Rangka Kursus

  1. Introduction in Organizational Behaviour
  2. Theories and Approach
  3. Individual Behaviour and Personality
  4. Workplace Motivation
  5. Groups and Team
  6. Consumers, Marketers And Technology
  7. Consumer As An Individual
  8. Perspective On Consumer Behaviour
  9. Towards Consumer Demographic Perspective
  10. Consumer Allocation Patterns

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini memberi peluang kepada ketua jabatan atau pengurus dalam organisasi untuk mengaplikasikan teori serta teknik membuat keputusan dalam situasi ketidakstabilan, mempertimbangkan risiko dan etika.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Perniagaan Digital

  Penerangan Kursus

  Kursus ini menyediakan pengetahuan asas untuk berjaya dalam dunia perniagaan. Kursus bersepadu ini menawarkan pandangan holistik tentang subjek kritikal, melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam landskap perniagaan moden.

  Rangka Kursus

  1. Role of Information Systems to support E-Commerce
  2. Elements of E-Commerce
  3. Evolution of Spreadsheets
  4. Functionality of Spreadsheets
  5. Spreadsheets to Databases
  6. Information and Information Systems
  7. Systems Development
  8. Enterprise Portals

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini akan menyediakan pelajar dengan pemahaman yang komprehensif tentang pelbagai aspek yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam perniagaan dan pengurusan.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Asas Undang-Undang Perniagaan

  Penerangan Kursus

  Kursus ini menawarkan pelajar pemahaman menyeluruh tentang rangka kerja undang-undang yang mengawal perniagaan dan organisasi. Kursus bersepadu ini bertujuan untuk menyediakan asas yang kukuh dalam prinsip undang-undang am dan bagaimana prinsip ini digunakan secara khusus dalam konteks undang-undang syarikat.

  Rangka Kursus

  1. The Structure Of A Company
  2. Formation & Registration of Companies and Separate Legal Entity
  3. Promotion and Pre-incorporation Contracts
  4. Constitution of a Company
  5. Capital and Membership
  6. Sources of Law
  7. Machinery of Justice
  8. Legal Personnel
  9. Formation of Valid Contracts
  10. Contents of Contracts

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini membantu pelajar bukan sahaja memahami rangka kerja undang-undang tetapi juga menerima prinsip dan nilai etika yang membimbing interaksi mereka dalam dunia undang-undang dan perniagaan.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award i Pengurusan Risiko

  Penerangan Kursus

  Kursus ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip, metodologi dan strategi yang terlibat dalam mengenal pasti, menilai, mengurangkan dan mengurus risiko dalam organisasi. Dalam persekitaran perniagaan yang semakin kompleks dan tidak menentu, keupayaan untuk mengurus risiko dengan berkesan adalah penting untuk mencapai matlamat organisasi dan memastikan kejayaan jangka panjang.

  Rangka Kursus

  1. Introduction in Risk Management
  2. Concepts and Processes of Risk Management
  3. What Is Enterprise Risk Management (ERM)?
  4. Risk Analytics
  5. Credit Risk Management
  6. Market Risk Management
  7. Operational Risk Management
  8. Business Applications
  9. Risk Assessment

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini dapat membantu pelajar dalam pembangunan dan pelaksanaan strategi mitigasi serta kawalan risiko. Ia juga akan memantau dan mengkaji risiko dari semasa ke semasa yang bersesuaian dengan perubahan keadaan dalam sektor keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Membuat Keputusan Perniagaan

  Penerangan Kursus

  Pembelajaran komprehensif kursus tentang teori asas, model dan rangka kerja yang menyumbang kepada keberkesanan membuat keputusan dalam konteks perniagaan. Dalam persekitaran perniagaan yang dinamik dan berubah dengan pantas, keupayaan untuk membuat keputusan memainkan peranan penting untuk mencapai kejayaan organisasi.

  Rangka Kursus

  1. Introduction to the Research Method
  2. Information sources & searches
  3. Literature reviews and theoretical underpinning
  4. Overall methods and approaches – including ethical aspects
  5. Surveys and Sampling – including ethical aspects
  6. Simple and Compound
  7. Present Value of a future sum, NPV & Discounted Cash Flow
  8. Regression And Correlation
  9. Time Series and Forecasting
  10. Linear Trend Model

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini mendedahkan para pelajar untuk menganalisis kes, melibatkan diri dalam latihan simulasi keputusan, mengambil bahagian dalam perbincangan kelas dan menyelesaikan projek akhir. Ini turut dapat mempamerkan keupayaan mereka untuk menerapkan konsep membuat keputusan kepada senario perniagaan yang tertentu, seperti pengurus dan penyelia organisasi.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Pemasaran Keusahawanan & Perniagaan

  Course Description

  Kursus kondusif di dalam bidang perniagaan, usahawan dan profesional yang memerlukan kedua-dua kemahiran bagi keusahawanan dan pemasaran untuk berjaya. Kursus bersepadu ini menyatukan unsur-unsur penting dalam memulakan dan menguruskan perniagaan (perusahaan) dengan konsep asas pemasaran, membolehkan pelajar membangunkan kemahiran yang komprehensif dalam melancarkan dan mempromosikan produk dan perkhidmatan dengan berkesan.

  Penerangan Kursus

  1. Executive Summary
  2. Company Summary
  3. Product and Service
  4. Market Analysis Summary
  5. Defining Marketing and the Marketing Process
  6. The Marketplace and Consumers
  7. Setting the Stage for Marketing Strategy
  8. Discovering Market Opportunities
  9. Customers, Segmentation and Target Marketing

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini menggabungkan dua aspek kritikal perniagaan: asas keusahawanan dan pemahaman tentang prinsip pemasaran. Kursus bersepadu ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk memulakan, mengurus, dan mempromosikan perniagaan mereka sendiri atau berkesan kepada organisasi yang sedia ada.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Pengurusan Perniagaan Antarabangsa

  Penerangan Kursus

  Kursus ini menawarkan pengajian komprehensif secara menyeluruh termasuk strategi, konflik dan cabaran yang terlibat dalam menjalankan perniagaan merentasi sempadan antarabangsa. Dalam ekonomi global hari ini, memahami selok-belok pasaran antarabangsa, komunikasi silang budaya dan strategi global adalah penting bagi organisasi yang ingin mengembangkan jangkauan mereka.

  Rangka Kursus

  1. Introduction to International Business
  2. The cultural environment facing business
  3. Concepts and Theories in International Business
  4. Endowments and Environment of International
  5. Global Market and Institutions
  6. An Introduction to Management
  7. The Environmental Context of Management
  8. Planning and Decision Making
  9. Managing Decision Making and Problem Solving
  10. Managing New Venture Formation and Entrepreneurship

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Aspek pengajaran dan pembelajaran dalam menganalisis faktor budaya, politik, ekonomi dan undang-undang yang mempengaruhi operasi perniagaan antarabangsa, juga pengurusan rantaian bekalan global, risiko dan kemapanan. (Industri Import dan Eksport).

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Pengurusan Sumber Manusia

  Penerangan Kursus

  Kursus ini menerangkan fungsi kritikal dalam organisasi dan sistem pengurusan serta mengoptimumkan tenaga kerja dengan berkesan. Kursus pengenalan ini menawarkan gambaran keseluruhan konsep dan prinsip utama yang berkaitan dengan HRM, menyediakan pelajar dengan asas yang kukuh dalam memahami peranan HR di tempat kerja.

  Rangka Kursus

  1. Introduction to Human Resource Management
  2. Finding and Hiring the Best “Human” for the Job.
  3. Compensation and Benefits Part 1
  4. Compensation and Benefits Part 2
  5. Training, Development, Recognition and Discipline.
  6. Industrial relations in an Organization
  7. Staff Evaluations, Appraisals and Motivation Methods.

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini mempamerkan peranan penting dalam mempromosikan persekitaran kerja yang beretika, kepelbagaian sesebuah institusi dan inklusif sambil memastikan pematuhan undang-undang dan peraturan.

  Daftar Sekarang!
 • Program Percuma

  Program-program berikut PERCUMA untuk dipelajari dan akan diperlukan oleh pelajar Malaysia jika anda ingin mendapatkan diploma yang disahkan oleh MQA.

  Micro Award Bahasa Inggeris

  Penerangan Kursus

  Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan bahasa pelajar dalam konteks komunikasi profesional dan interaksi perniagaan. Kemahiran komunikasi yang berkesan adalah penting untuk berjaya dalam landskap perniagaan global hari ini. Kursus ini memberi tumpuan kepada meningkatkan bahasa Inggeris bertulis dan lisan peserta, membolehkan mereka menavigasi pelbagai senario perniagaan dengan yakin.

  Rangka Kursus

  1. Grammar : Nouns and Verbs
  2. Grammar : Tenses
  3. Basics Writing
  4. Basics Reading
  5. Reading and Writing
  6. Introduction: Process Writing
  7. Pre-Writing
  8. The Structure of Paragraph
  9. The development of a Paragraph
  10. Descriptive and process Paragraphs

  Nilai dan Laluan Kerjaya

  Kursus ini meningkatkan kemahiran bahasa mereka khusus untuk bidang perniagaan, membolehkan mereka untuk menghadiri mesyuarat, rundingan, dan panggilan persidangan dalam penggunaan bahasa yang sesuai. Ia juga membantu kakitangan pengurusan pertengahan untuk meningkatkan kemahiran.

  Micro Award Matematik Diskret Perniagaan

  Penerangan Kursus

  Kursus ini menawarkan konsep dan teknik asas matematik yang berkaitan dengan pelbagai senario perniagaan dan pengurusan. Kursus ini turut menyediakan kaedah penyelesaian didalam nilai yang berbeza, nilai mutlak, yang amat penting dalam proses membuat keputusan, menganalisis data dan pengoptimuman dalam konteks perniagaan.

  Rangka Kursus

  1. Pythagoras Theorem
  2. Quadratic Equation
  3. Set and Venn Diagram
  4. Probability
  5. Descriptive Statistics
  6. Normal Distribution
  7. Central Limit Theorem
  8. Hypothesis Theorem
  9. Distribution and Test

  Nilai dan Laluan Kerjaya

  Kursus ini memberi gambaran keseluruhan matematik diskret dan kaitannya dengan aplikasi perniagaan, termasuk set asas teori, logik dan notasi matematik.

  Micro Award Perakaunan & Kewangan

  Penerangan Kursus

  Kursus ini memberi peluang untuk menerokai dunia perniagaan dan pembiayaan peribadi yang kompleks melalui gabungan kursus prinsip perakaunan dan kewangan. Pelajar dapat mempelajari konsep asas, prinsip, dan amalan perakaunan dan kewangan, secara tidak langsung akan membantu untuk membina asas yang kukuh dalam menguruskan sumber kewangan dan membuat keputusan kewangan yang rasional.

  Rangka Kursus

  1. The Conceptual Framework of Accounting
  2. Bank Reconciliation
  3. Control Accounts
  4. Reconciliation of Debtors and Creditors
  5. The Trial Balance
  6. Financial Management And Goals
  7. Financial Statement Analysis
  8. Risk And Return
  9. Fundamentals Of Capital Budgeting

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Menyediakan pelajar dengan pemahaman asas prinsip, amalan, dan konsep dalam kedua-dua perakaunan dan kewangan.

 • Micro Award Teknik Pembentangan

  Penerangan Kursus

  Kursus ini direka untuk meningkatkan teknik pembentangan dan juga melengkapkan dengan kemahiran untuk berkomunikasi dengan berkesan. Kuasai kaedah untuk menstruktur kandungan, berinteraksi bersama pendengar di khalayak ramai dan teknik penyampaian. Mempelajari strategi untuk visual yang berkesan serta mengendalikan sesi Soal Jawab.

  Rangka Kursus

  1. The Art Of Telling Your Story
  2. Graphics : The Correct Way To Design Powerpoint Slides
  3. Delivery Skills : Action Speaks Louder Than Words
  4. Handling Tough Question
  5. Putting It All Together

  Nilai dan Laluan Kerjaya

  Menguasai teknik pembentangan yang lebih profesional dengan keupayaan komunikasi secara jelas dan berkesan. Kemahiran yang amat berharga bagi golongan bekerjaya untuk menyampaikan idea dan maklumat terkini, juga untuk memberi cadangan usul kepada rakan sekerja, para pelanggan dan pihak berkepentingan di sebuah organisasi. Kaedah pembentangan yang hebat dapat menarik perhatian pendengar dan mudah untuk mendapat sokongan, secara tidak langsung dapat membawa kejayaan kepada pelaksanaan projek.

  Mempelajari cara menstruktur dan menyampaikan pembentangan ringkas dengan mesej yang jelas dan lengkap secara profesional. Kemahiran ini adalah amat penting bagi setiap persidangan atau mesyuarat yang mempunyai masa yang terhad. Teknik pembentangan ini juga merangkumi strategi dalam mengendalikan situasi menghadapi cabaran di hadapan para pendengar atau sebarang gangguan teknikal.

  Micro Award Falsafah & Isu Semasa

  Penerangan Kursus

  Kursus ini direka untuk mendalami prinsip asas dan falsafah kepada isu kontemporari melalui analisis dan perbincangan kritikal. Pelajar akan dapat mengenali pelbagai konsep Falsafah dan Isu Semasa serta topik berkaitan dengan dilema sosial dalam kalangan masyarakat, etika dan budaya semasa dalam cabaran dunia sebenar.

  Rangka Kursus

  1. Pengenalan Ilmu Falsafah
  2. Falsafah Dalam Kehidupan
  3. Logik
  4. Psikologi Dan Sosiologi
  5. Metafizik
  6. Epistemologi
  7. Ideologi
  8. Dekolonisasi
  9. Kajian Kes Terpilih Falsafah Dan Isu Semasa

  Nilai dan Laluan Kerjaya

  Kemahiran penyelesaian masalah dan penilaian dalam membuat keputusan dapat dipertingkatkan melalui penganilisa isu yang kompleks, mengenal pasti andaian asas dan menilai hujah secara kritikal. Dengan meneroka pelbagai teori etika dan aplikasi, dapat memperbaiki keupayaan profesional yang membawa kepada integriti dan rasa tanggungjawab terhadap kerjaya mereka.

  Kursus ini membincangkan isu - isu kontemporari yang memberi pendedahan kepada fleksibiliti dan kebolehsuiaan dalam meneroka sudut pandangan berbeza dalam dunia profesional. Kemahiran ini boleh digunakan secara langsung untuk menyelesaikan konflik di tempat kerja, menggalakkan kerjasama dan pemahaman di kalangan rakan sekerja.

  Micro Award Kursus Integriti & Anti Rasuah

  Penerangan Kursus

  Kursus ini direka bentuk untuk memupuk pemahaman tentang prinsip integriti dan langkah pencegahan rasuah. Melalui kajian kes dan perbincangan, pelajar akan membangunkan kemahiran praktikal untuk menggalakkan integriti dalam pelbagai konteks seperti strategi untuk mencegah dan memerangi rasuah, etika dalam membuat sesuatu keputusan dan strategi untuk mencegah dan memerangi rasuah. Kursus ini memperkasakan individu untuk menyumbang secara positif kepada persekitaran yang telus dan bertanggungjawab.

  Rangka Kursus

  1. Pengenalan kepada Rasuah dan Antirasuah
  2. Agensi-Agensi Berkaitan
  3. Rasuah berdasarkan Akta SPRM 2009
  4. Jenayah kolar putih
  5. Punca, simptom dan kesan rasuah
  6. Peranan institusi sosial dalam pembudayaan integriti
  7. Laporkan rasuah, langkah pencegahan dan inisiatif kerajaan
  8. Liabiliti korporat

  Nilai dan Laluan Kerjaya

  Peserta akan memahami konsep asas integriti, etika, dan rasuah. Mereka akan dapat membezakan antara tingkah laku yang boleh diterima dan tidak beretika, mengiktiraf kepentingan mengekalkan standard moral yang tinggi dalam peranan profesional mereka. Peserta akan mendapat pandangan mengenai aspek undang-undang dan peraturan dalam usaha pencegahan rasuah. Mereka akan memahami undang-undang, peraturan, dan konvensyen antarabangsa yang berkaitan yang bertujuan mencegah rasuah dan mempromosikan ketelusan.

  Peserta akan dapat menilai risiko rasuah dalam persekitaran kerja mereka. Mereka akan mengembangkan kemahiran untuk merancang dan melaksanakan strategi pengurusan risiko, mengurangkan kemungkinan kejadian rasuah. Peserta akan menerokai cara untuk melibatkan pihak berkepentingan, termasuk pekerja, pelanggan, dan masyarakat, dalam usaha anti-rasuah. Mereka akan belajar bagaimana membina rakan kongsi dan menyampaikan komitmen organisasi terhadap integriti.

  Micro Award Khidmat Masyarakat

  Penerangan Kursus

  Kursus ini direka untuk membentuk pemahaman terhadap prinsip dan amalan perkhidmatan masyarakat. Para pembelajar akan meneroka pelbagai kaedah penglibatan, kerjasama, dan penilaian impak dalam konteks sosial yang pelbagai. Melalui pengalaman praktikal dan pandangan teori, para pembelajar akan mengembangkan kemahiran dalam penyelesaian masalah, empati, dan komunikasi yang efektif, membekalkan mereka untuk membuat sumbangan yang bermakna kepada masyarakat.

  Rangka Kursus

  1. Pengenalan kepada Kursus Khidmat Masyarakat

  Nilai dan Laluan Kerjaya

  Terapkan kemahiran terbaru dalam penglibatan masyarakat untuk meningkatkan peranan profesional mereka, membuka peluang kepimpinan yang lebih besar, dan kemajuan kerjaya. Berkolaborasi dengan majikan untuk mengintegrasikan inisiatif tanggungjawab sosial korporat ke tempat kerja, sejajar dengan nilai-nilai syarikat dengan keperluan masyarakat. Perluaskan rangkaian mereka dengan berhubung dengan peserta lain dan pihak berkepentingan masyarakat, memupuk kerjasama yang saling menguntungkan.

  Program Micro Award Perniagaan

  Micro Award Etika Perniagaan dan Kemahiran Komunikasi Perniagaan

  Penerangan Kursus

  Kursus ini adalah untuk mengenal pasti keseimbangan etika dan amalan komunikasi yang berkesan dalam konteks perniagaan profesional.

  Rangka Kursus

  1. Introduction to Ethics
  2. The Business Society Relationship In Ethics
  3. Responsibility of Ethical Organization
  4. Advertising and Sales Ethics
  5. Employment Ethics
  6. Codes of Conduct in Ethics
  7. Understanding Business Communication
  8. Facing Today’s Business Communication Challenges
  9. Verbal and Non-Verbal Business Communication

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini memfokuskan tentang kesedaran dan kepentingan etika dalam sesebuah organisasi.
 • Menambah pengetahuan berkenaan konsep komunikasi beretika serta amalan praktikal kepada para pelajar.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Ekonomi Perniagaan

  Penerangan Kursus

  Kursus ini menyediakan pengetahuan yang diperlukan dalam menganalisis prinsip ekonomi serta cara mengaplikasikan dalam pelbagai konteks perniagaan.

  Rangka Kursus

  1. What is economics?
  2. Understanding the Economic Problem?
  3. Demand and Supply
  4. Market Equilibrium
  5. Elasticity
  6. Macroeconomy
  7. GDP and GDP Per Capita
  8. The Causes of Economic Growth
  9. Monetary Policy
  10. Expenditure Multipliers

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Memberi hala tuju yang jelas terhadap fokus bidang Ekonomi Perniagaan dan praktis dalam membuat sesuatu keputusan dalam perniagaan.
 • Mengenal pasti kesan ekonomi dalam perniagaan terhadap pelbagai pihak utama seperti para pekerja, pelanggan, komuniti dan persekitaran.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Analisis Perniagaan

  Penerangan Kursus

  Kursus ini direka secara menyeluruh terhadap teknik, metodologi dan asas untuk menganalisa sesuatu proses dalam bidang perniagaan selain mengenal pasti peluang penambahbaikan dalam membuat keputusan.

  Rangka Kursus

  1. The Nature of Business
  2. Starting and Managing Your Own Business
  3. What is Business Environment?
  4. Types of Firm in a Business
  5. The internal and External Global Business Environment
  6. The International Business Environment
  7. Environmental Analysis

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini fokus terhadap teknik pemikiran inovatif dalam kalangan pekerja untuk meneroka pendekatan teknologi baharu yang boleh memacu pertumbuhan dan kecekapan dalam bidang perniagaan.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Kelakuan Organisasi dan Pengguna

  Penerangan Kursus

  Kursus ini direka untuk meneroka interaksi kompleks dikalangan pelajar, dinamik berkumpulan dan proses membuat keputusan dalam sesebuah organisasi. Berdasarkan teori psikologi dan proses membuat keputusan, kursus ini menawarkan pemahaman secara menyeluruh tentang teknik berinteraksi, konsep kerjasama dan pemilihan tetapan profesional.

  Rangka Kursus

  1. Introduction in Organizational Behaviour
  2. Theories and Approach
  3. Individual Behaviour and Personality
  4. Workplace Motivation
  5. Groups and Team
  6. Consumers, Marketers And Technology
  7. Consumer As An Individual
  8. Perspective On Consumer Behaviour
  9. Towards Consumer Demographic Perspective
  10. Consumer Allocation Patterns

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini memberi peluang kepada ketua jabatan atau pengurus dalam organisasi untuk mengaplikasikan teori serta teknik membuat keputusan dalam situasi ketidakstabilan, mempertimbangkan risiko dan etika.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Perniagaan Digital

  Penerangan Kursus

  Kursus ini menyediakan pengetahuan asas untuk berjaya dalam dunia perniagaan. Kursus bersepadu ini menawarkan pandangan holistik tentang subjek kritikal, melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam landskap perniagaan moden.

  Rangka Kursus

  1. Role of Information Systems to support E-Commerce
  2. Elements of E-Commerce
  3. Evolution of Spreadsheets
  4. Functionality of Spreadsheets
  5. Spreadsheets to Databases
  6. Information and Information Systems
  7. Systems Development
  8. Enterprise Portals

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini akan menyediakan pelajar dengan pemahaman yang komprehensif tentang pelbagai aspek yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam perniagaan dan pengurusan.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Asas Undang-Undang Perniagaan

  Penerangan Kursus

  Kursus ini menawarkan pelajar pemahaman menyeluruh tentang rangka kerja undang-undang yang mengawal perniagaan dan organisasi. Kursus bersepadu ini bertujuan untuk menyediakan asas yang kukuh dalam prinsip undang-undang am dan bagaimana prinsip ini digunakan secara khusus dalam konteks undang-undang syarikat.

  Rangka Kursus

  1. The Structure Of A Company
  2. Formation & Registration of Companies and Separate Legal Entity
  3. Promotion and Pre-incorporation Contracts
  4. Constitution of a Company
  5. Capital and Membership
  6. Sources of Law
  7. Machinery of Justice
  8. Legal Personnel
  9. Formation of Valid Contracts
  10. Contents of Contracts

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini membantu pelajar bukan sahaja memahami rangka kerja undang-undang tetapi juga menerima prinsip dan nilai etika yang membimbing interaksi mereka dalam dunia undang-undang dan perniagaan.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award i Pengurusan Risiko

  Penerangan Kursus

  Kursus ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip, metodologi dan strategi yang terlibat dalam mengenal pasti, menilai, mengurangkan dan mengurus risiko dalam organisasi. Dalam persekitaran perniagaan yang semakin kompleks dan tidak menentu, keupayaan untuk mengurus risiko dengan berkesan adalah penting untuk mencapai matlamat organisasi dan memastikan kejayaan jangka panjang.

  Rangka Kursus

  1. Introduction in Risk Management
  2. Concepts and Processes of Risk Management
  3. What Is Enterprise Risk Management (ERM)?
  4. Risk Analytics
  5. Credit Risk Management
  6. Market Risk Management
  7. Operational Risk Management
  8. Business Applications
  9. Risk Assessment

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini dapat membantu pelajar dalam pembangunan dan pelaksanaan strategi mitigasi serta kawalan risiko. Ia juga akan memantau dan mengkaji risiko dari semasa ke semasa yang bersesuaian dengan perubahan keadaan dalam sektor keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Membuat Keputusan Perniagaan

  Penerangan Kursus

  Pembelajaran komprehensif kursus tentang teori asas, model dan rangka kerja yang menyumbang kepada keberkesanan membuat keputusan dalam konteks perniagaan. Dalam persekitaran perniagaan yang dinamik dan berubah dengan pantas, keupayaan untuk membuat keputusan memainkan peranan penting untuk mencapai kejayaan organisasi.

  Rangka Kursus

  1. Introduction to the Research Method
  2. Information sources & searches
  3. Literature reviews and theoretical underpinning
  4. Overall methods and approaches – including ethical aspects
  5. Surveys and Sampling – including ethical aspects
  6. Simple and Compound
  7. Present Value of a future sum, NPV & Discounted Cash Flow
  8. Regression And Correlation
  9. Time Series and Forecasting
  10. Linear Trend Model

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini mendedahkan para pelajar untuk menganalisis kes, melibatkan diri dalam latihan simulasi keputusan, mengambil bahagian dalam perbincangan kelas dan menyelesaikan projek akhir. Ini turut dapat mempamerkan keupayaan mereka untuk menerapkan konsep membuat keputusan kepada senario perniagaan yang tertentu, seperti pengurus dan penyelia organisasi.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Pemasaran Keusahawanan & Perniagaan

  Course Description

  Kursus kondusif di dalam bidang perniagaan, usahawan dan profesional yang memerlukan kedua-dua kemahiran bagi keusahawanan dan pemasaran untuk berjaya. Kursus bersepadu ini menyatukan unsur-unsur penting dalam memulakan dan menguruskan perniagaan (perusahaan) dengan konsep asas pemasaran, membolehkan pelajar membangunkan kemahiran yang komprehensif dalam melancarkan dan mempromosikan produk dan perkhidmatan dengan berkesan.

  Penerangan Kursus

  1. Executive Summary
  2. Company Summary
  3. Product and Service
  4. Market Analysis Summary
  5. Defining Marketing and the Marketing Process
  6. The Marketplace and Consumers
  7. Setting the Stage for Marketing Strategy
  8. Discovering Market Opportunities
  9. Customers, Segmentation and Target Marketing

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini menggabungkan dua aspek kritikal perniagaan: asas keusahawanan dan pemahaman tentang prinsip pemasaran. Kursus bersepadu ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk memulakan, mengurus, dan mempromosikan perniagaan mereka sendiri atau berkesan kepada organisasi yang sedia ada.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Pengurusan Perniagaan Antarabangsa

  Penerangan Kursus

  Kursus ini menawarkan pengajian komprehensif secara menyeluruh termasuk strategi, konflik dan cabaran yang terlibat dalam menjalankan perniagaan merentasi sempadan antarabangsa. Dalam ekonomi global hari ini, memahami selok-belok pasaran antarabangsa, komunikasi silang budaya dan strategi global adalah penting bagi organisasi yang ingin mengembangkan jangkauan mereka.

  Rangka Kursus

  1. Introduction to International Business
  2. The cultural environment facing business
  3. Concepts and Theories in International Business
  4. Endowments and Environment of International
  5. Global Market and Institutions
  6. An Introduction to Management
  7. The Environmental Context of Management
  8. Planning and Decision Making
  9. Managing Decision Making and Problem Solving
  10. Managing New Venture Formation and Entrepreneurship

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Aspek pengajaran dan pembelajaran dalam menganalisis faktor budaya, politik, ekonomi dan undang-undang yang mempengaruhi operasi perniagaan antarabangsa, juga pengurusan rantaian bekalan global, risiko dan kemapanan. (Industri Import dan Eksport).

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Pengurusan Sumber Manusia

  Penerangan Kursus

  Kursus ini menerangkan fungsi kritikal dalam organisasi dan sistem pengurusan serta mengoptimumkan tenaga kerja dengan berkesan. Kursus pengenalan ini menawarkan gambaran keseluruhan konsep dan prinsip utama yang berkaitan dengan HRM, menyediakan pelajar dengan asas yang kukuh dalam memahami peranan HR di tempat kerja.

  Rangka Kursus

  1. Introduction to Human Resource Management
  2. Finding and Hiring the Best “Human” for the Job.
  3. Compensation and Benefits Part 1
  4. Compensation and Benefits Part 2
  5. Training, Development, Recognition and Discipline.
  6. Industrial relations in an Organization
  7. Staff Evaluations, Appraisals and Motivation Methods.

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini mempamerkan peranan penting dalam mempromosikan persekitaran kerja yang beretika, kepelbagaian sesebuah institusi dan inklusif sambil memastikan pematuhan undang-undang dan peraturan.

  Daftar Sekarang!
 • Program Percuma

  Program-program berikut PERCUMA untuk dipelajari dan akan diperlukan oleh pelajar Malaysia jika anda ingin mendapatkan diploma yang disahkan oleh MQA.

  Micro Award Bahasa Inggeris

  Penerangan Kursus

  Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan bahasa pelajar dalam konteks komunikasi profesional dan interaksi perniagaan. Kemahiran komunikasi yang berkesan adalah penting untuk berjaya dalam landskap perniagaan global hari ini. Kursus ini memberi tumpuan kepada meningkatkan bahasa Inggeris bertulis dan lisan peserta, membolehkan mereka menavigasi pelbagai senario perniagaan dengan yakin.

  Rangka Kursus

  1. Grammar : Nouns and Verbs
  2. Grammar : Tenses
  3. Basics Writing
  4. Basics Reading
  5. Reading and Writing
  6. Introduction: Process Writing
  7. Pre-Writing
  8. The Structure of Paragraph
  9. The development of a Paragraph
  10. Descriptive and process Paragraphs

  Nilai dan Laluan Kerjaya

  Kursus ini meningkatkan kemahiran bahasa mereka khusus untuk bidang perniagaan, membolehkan mereka untuk menghadiri mesyuarat, rundingan, dan panggilan persidangan dalam penggunaan bahasa yang sesuai. Ia juga membantu kakitangan pengurusan pertengahan untuk meningkatkan kemahiran.

  Micro Award Matematik Diskret Perniagaan

  Penerangan Kursus

  Kursus ini menawarkan konsep dan teknik asas matematik yang berkaitan dengan pelbagai senario perniagaan dan pengurusan. Kursus ini turut menyediakan kaedah penyelesaian didalam nilai yang berbeza, nilai mutlak, yang amat penting dalam proses membuat keputusan, menganalisis data dan pengoptimuman dalam konteks perniagaan.

  Rangka Kursus

  1. Pythagoras Theorem
  2. Quadratic Equation
  3. Set and Venn Diagram
  4. Probability
  5. Descriptive Statistics
  6. Normal Distribution
  7. Central Limit Theorem
  8. Hypothesis Theorem
  9. Distribution and Test

  Nilai dan Laluan Kerjaya

  Kursus ini memberi gambaran keseluruhan matematik diskret dan kaitannya dengan aplikasi perniagaan, termasuk set asas teori, logik dan notasi matematik.

  Micro Award Perakaunan & Kewangan

  Penerangan Kursus

  Kursus ini memberi peluang untuk menerokai dunia perniagaan dan pembiayaan peribadi yang kompleks melalui gabungan kursus prinsip perakaunan dan kewangan. Pelajar dapat mempelajari konsep asas, prinsip, dan amalan perakaunan dan kewangan, secara tidak langsung akan membantu untuk membina asas yang kukuh dalam menguruskan sumber kewangan dan membuat keputusan kewangan yang rasional.

  Rangka Kursus

  1. The Conceptual Framework of Accounting
  2. Bank Reconciliation
  3. Control Accounts
  4. Reconciliation of Debtors and Creditors
  5. The Trial Balance
  6. Financial Management And Goals
  7. Financial Statement Analysis
  8. Risk And Return
  9. Fundamentals Of Capital Budgeting

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Menyediakan pelajar dengan pemahaman asas prinsip, amalan, dan konsep dalam kedua-dua perakaunan dan kewangan.

 • Micro Award Teknik Pembentangan

  Penerangan Kursus

  Kursus ini direka untuk meningkatkan teknik pembentangan dan juga melengkapkan dengan kemahiran untuk berkomunikasi dengan berkesan. Kuasai kaedah untuk menstruktur kandungan, berinteraksi bersama pendengar di khalayak ramai dan teknik penyampaian. Mempelajari strategi untuk visual yang berkesan serta mengendalikan sesi Soal Jawab.

  Rangka Kursus

  1. The Art Of Telling Your Story
  2. Graphics : The Correct Way To Design Powerpoint Slides
  3. Delivery Skills : Action Speaks Louder Than Words
  4. Handling Tough Question
  5. Putting It All Together

  Nilai dan Laluan Kerjaya

  Menguasai teknik pembentangan yang lebih profesional dengan keupayaan komunikasi secara jelas dan berkesan. Kemahiran yang amat berharga bagi golongan bekerjaya untuk menyampaikan idea dan maklumat terkini, juga untuk memberi cadangan usul kepada rakan sekerja, para pelanggan dan pihak berkepentingan di sebuah organisasi. Kaedah pembentangan yang hebat dapat menarik perhatian pendengar dan mudah untuk mendapat sokongan, secara tidak langsung dapat membawa kejayaan kepada pelaksanaan projek.

  Mempelajari cara menstruktur dan menyampaikan pembentangan ringkas dengan mesej yang jelas dan lengkap secara profesional. Kemahiran ini adalah amat penting bagi setiap persidangan atau mesyuarat yang mempunyai masa yang terhad. Teknik pembentangan ini juga merangkumi strategi dalam mengendalikan situasi menghadapi cabaran di hadapan para pendengar atau sebarang gangguan teknikal.

  Micro Award Falsafah & Isu Semasa

  Penerangan Kursus

  Kursus ini direka untuk mendalami prinsip asas dan falsafah kepada isu kontemporari melalui analisis dan perbincangan kritikal. Pelajar akan dapat mengenali pelbagai konsep Falsafah dan Isu Semasa serta topik berkaitan dengan dilema sosial dalam kalangan masyarakat, etika dan budaya semasa dalam cabaran dunia sebenar.

  Rangka Kursus

  1. Pengenalan Ilmu Falsafah
  2. Falsafah Dalam Kehidupan
  3. Logik
  4. Psikologi Dan Sosiologi
  5. Metafizik
  6. Epistemologi
  7. Ideologi
  8. Dekolonisasi
  9. Kajian Kes Terpilih Falsafah Dan Isu Semasa

  Nilai dan Laluan Kerjaya

  Kemahiran penyelesaian masalah dan penilaian dalam membuat keputusan dapat dipertingkatkan melalui penganilisa isu yang kompleks, mengenal pasti andaian asas dan menilai hujah secara kritikal. Dengan meneroka pelbagai teori etika dan aplikasi, dapat memperbaiki keupayaan profesional yang membawa kepada integriti dan rasa tanggungjawab terhadap kerjaya mereka.

  Kursus ini membincangkan isu - isu kontemporari yang memberi pendedahan kepada fleksibiliti dan kebolehsuiaan dalam meneroka sudut pandangan berbeza dalam dunia profesional. Kemahiran ini boleh digunakan secara langsung untuk menyelesaikan konflik di tempat kerja, menggalakkan kerjasama dan pemahaman di kalangan rakan sekerja.

  Micro Award Kursus Integriti & Anti Rasuah

  Penerangan Kursus

  Kursus ini direka bentuk untuk memupuk pemahaman tentang prinsip integriti dan langkah pencegahan rasuah. Melalui kajian kes dan perbincangan, pelajar akan membangunkan kemahiran praktikal untuk menggalakkan integriti dalam pelbagai konteks seperti strategi untuk mencegah dan memerangi rasuah, etika dalam membuat sesuatu keputusan dan strategi untuk mencegah dan memerangi rasuah. Kursus ini memperkasakan individu untuk menyumbang secara positif kepada persekitaran yang telus dan bertanggungjawab.

  Rangka Kursus

  1. Pengenalan kepada Rasuah dan Antirasuah
  2. Agensi-Agensi Berkaitan
  3. Rasuah berdasarkan Akta SPRM 2009
  4. Jenayah kolar putih
  5. Punca, simptom dan kesan rasuah
  6. Peranan institusi sosial dalam pembudayaan integriti
  7. Laporkan rasuah, langkah pencegahan dan inisiatif kerajaan
  8. Liabiliti korporat

  Nilai dan Laluan Kerjaya

  Peserta akan memahami konsep asas integriti, etika, dan rasuah. Mereka akan dapat membezakan antara tingkah laku yang boleh diterima dan tidak beretika, mengiktiraf kepentingan mengekalkan standard moral yang tinggi dalam peranan profesional mereka. Peserta akan mendapat pandangan mengenai aspek undang-undang dan peraturan dalam usaha pencegahan rasuah. Mereka akan memahami undang-undang, peraturan, dan konvensyen antarabangsa yang berkaitan yang bertujuan mencegah rasuah dan mempromosikan ketelusan.

  Peserta akan dapat menilai risiko rasuah dalam persekitaran kerja mereka. Mereka akan mengembangkan kemahiran untuk merancang dan melaksanakan strategi pengurusan risiko, mengurangkan kemungkinan kejadian rasuah. Peserta akan menerokai cara untuk melibatkan pihak berkepentingan, termasuk pekerja, pelanggan, dan masyarakat, dalam usaha anti-rasuah. Mereka akan belajar bagaimana membina rakan kongsi dan menyampaikan komitmen organisasi terhadap integriti.

  Micro Award Khidmat Masyarakat

  Penerangan Kursus

  Kursus ini direka untuk membentuk pemahaman terhadap prinsip dan amalan perkhidmatan masyarakat. Para pembelajar akan meneroka pelbagai kaedah penglibatan, kerjasama, dan penilaian impak dalam konteks sosial yang pelbagai. Melalui pengalaman praktikal dan pandangan teori, para pembelajar akan mengembangkan kemahiran dalam penyelesaian masalah, empati, dan komunikasi yang efektif, membekalkan mereka untuk membuat sumbangan yang bermakna kepada masyarakat.

  Rangka Kursus

  1. Pengenalan kepada Kursus Khidmat Masyarakat

  Nilai dan Laluan Kerjaya

  Terapkan kemahiran terbaru dalam penglibatan masyarakat untuk meningkatkan peranan profesional mereka, membuka peluang kepimpinan yang lebih besar, dan kemajuan kerjaya. Berkolaborasi dengan majikan untuk mengintegrasikan inisiatif tanggungjawab sosial korporat ke tempat kerja, sejajar dengan nilai-nilai syarikat dengan keperluan masyarakat. Perluaskan rangkaian mereka dengan berhubung dengan peserta lain dan pihak berkepentingan masyarakat, memupuk kerjasama yang saling menguntungkan.

  Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

  Ms Gee Mohammad
  Tel: 017-637 9134
  Emel: mazizah@icms.edu.my

  Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

  Ms Gee Mohammad
  Tel: 017-637 9134
  Email: mazizah@icms.edu.my