Program Micro Award Perniagaan

Micro Award Etika Perniagaan dan Kemahiran Komunikasi Perniagaan

Penerangan Kursus

Kursus ini adalah untuk mengenal pasti keseimbangan etika dan amalan komunikasi yang berkesan dalam konteks perniagaan profesional.

Rangka Kursus

1. Introduction to Ethics
2. The Business Society Relationship In Ethics
3. Responsibility of Ethical Organization
4. Advertising and Sales Ethics
5. Employment Ethics
6. Codes of Conduct in Ethics
7. Understanding Business Communication
8. Facing Today’s Business Communication Challenges
9. Verbal and Non-Verbal Business Communication

Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini memfokuskan tentang kesedaran dan kepentingan etika dalam sesebuah organisasi.
 • Menambah pengetahuan berkenaan konsep komunikasi beretika serta amalan praktikal kepada para pelajar.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Ekonomi Perniagaan

  Penerangan Kursus

  Kursus ini menyediakan pengetahuan yang diperlukan dalam menganalisis prinsip ekonomi serta cara mengaplikasikan dalam pelbagai konteks perniagaan.

  Rangka Kursus

  1. What is economics?
  2. Understanding the Economic Problem?
  3. Demand and Supply
  4. Market Equilibrium
  5. Elasticity
  6. Macroeconomy
  7. GDP and GDP Per Capita
  8. The Causes of Economic Growth
  9. Monetary Policy
  10. Expenditure Multipliers

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Memberi hala tuju yang jelas terhadap fokus bidang Ekonomi Perniagaan dan praktis dalam membuat sesuatu keputusan dalam perniagaan.
 • Mengenal pasti kesan ekonomi dalam perniagaan terhadap pelbagai pihak utama seperti para pekerja, pelanggan, komuniti dan persekitaran.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Analisis Perniagaan

  Penerangan Kursus

  Kursus ini direka secara menyeluruh terhadap teknik, metodologi dan asas untuk menganalisa sesuatu proses dalam bidang perniagaan selain mengenal pasti peluang penambahbaikan dalam membuat keputusan.

  Rangka Kursus

  1. The Nature of Business
  2. Starting and Managing Your Own Business
  3. What is Business Environment?
  4. Types of Firm in a Business
  5. The internal and External Global Business Environment
  6. The International Business Environment
  7. Environmental Analysis

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini fokus terhadap teknik pemikiran inovatif dalam kalangan pekerja untuk meneroka pendekatan teknologi baharu yang boleh memacu pertumbuhan dan kecekapan dalam bidang perniagaan.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Kelakuan Organisasi dan Pengguna

  Penerangan Kursus

  Kursus ini direka untuk meneroka interaksi kompleks dikalangan pelajar, dinamik berkumpulan dan proses membuat keputusan dalam sesebuah organisasi. Berdasarkan teori psikologi dan proses membuat keputusan, kursus ini menawarkan pemahaman secara menyeluruh tentang teknik berinteraksi, konsep kerjasama dan pemilihan tetapan profesional.

  Rangka Kursus

  1. Introduction in Organizational Behaviour
  2. Theories and Approach
  3. Individual Behaviour and Personality
  4. Workplace Motivation
  5. Groups and Team
  6. Consumers, Marketers And Technology
  7. Consumer As An Individual
  8. Perspective On Consumer Behaviour
  9. Towards Consumer Demographic Perspective
  10. Consumer Allocation Patterns

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini memberi peluang kepada ketua jabatan atau pengurus dalam organisasi untuk mengaplikasikan teori serta teknik membuat keputusan dalam situasi ketidakstabilan, mempertimbangkan risiko dan etika.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Perniagaan Digital

  Penerangan Kursus

  Kursus ini menyediakan pengetahuan asas untuk berjaya dalam dunia perniagaan. Kursus bersepadu ini menawarkan pandangan holistik tentang subjek kritikal, melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam landskap perniagaan moden.

  Rangka Kursus

  1. Role of Information Systems to support E-Commerce
  2. Elements of E-Commerce
  3. Evolution of Spreadsheets
  4. Functionality of Spreadsheets
  5. Spreadsheets to Databases
  6. Information and Information Systems
  7. Systems Development
  8. Enterprise Portals

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini akan menyediakan pelajar dengan pemahaman yang komprehensif tentang pelbagai aspek yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam perniagaan dan pengurusan.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Asas Undang-Undang Perniagaan

  Penerangan Kursus

  Kursus ini menawarkan pelajar pemahaman menyeluruh tentang rangka kerja undang-undang yang mengawal perniagaan dan organisasi. Kursus bersepadu ini bertujuan untuk menyediakan asas yang kukuh dalam prinsip undang-undang am dan bagaimana prinsip ini digunakan secara khusus dalam konteks undang-undang syarikat.

  Rangka Kursus

  1. The Structure Of A Company
  2. Formation & Registration of Companies and Separate Legal Entity
  3. Promotion and Pre-incorporation Contracts
  4. Constitution of a Company
  5. Capital and Membership
  6. Sources of Law
  7. Machinery of Justice
  8. Legal Personnel
  9. Formation of Valid Contracts
  10. Contents of Contracts

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini membantu pelajar bukan sahaja memahami rangka kerja undang-undang tetapi juga menerima prinsip dan nilai etika yang membimbing interaksi mereka dalam dunia undang-undang dan perniagaan.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award i Pengurusan Risiko

  Penerangan Kursus

  Kursus ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip, metodologi dan strategi yang terlibat dalam mengenal pasti, menilai, mengurangkan dan mengurus risiko dalam organisasi. Dalam persekitaran perniagaan yang semakin kompleks dan tidak menentu, keupayaan untuk mengurus risiko dengan berkesan adalah penting untuk mencapai matlamat organisasi dan memastikan kejayaan jangka panjang.

  Rangka Kursus

  1. Introduction in Risk Management
  2. Concepts and Processes of Risk Management
  3. What Is Enterprise Risk Management (ERM)?
  4. Risk Analytics
  5. Credit Risk Management
  6. Market Risk Management
  7. Operational Risk Management
  8. Business Applications
  9. Risk Assessment

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini dapat membantu pelajar dalam pembangunan dan pelaksanaan strategi mitigasi serta kawalan risiko. Ia juga akan memantau dan mengkaji risiko dari semasa ke semasa yang bersesuaian dengan perubahan keadaan dalam sektor keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Membuat Keputusan Perniagaan

  Penerangan Kursus

  Pembelajaran komprehensif kursus tentang teori asas, model dan rangka kerja yang menyumbang kepada keberkesanan membuat keputusan dalam konteks perniagaan. Dalam persekitaran perniagaan yang dinamik dan berubah dengan pantas, keupayaan untuk membuat keputusan memainkan peranan penting untuk mencapai kejayaan organisasi.

  Rangka Kursus

  1. Introduction to the Research Method
  2. Information sources & searches
  3. Literature reviews and theoretical underpinning
  4. Overall methods and approaches – including ethical aspects
  5. Surveys and Sampling – including ethical aspects
  6. Simple and Compound
  7. Present Value of a future sum, NPV & Discounted Cash Flow
  8. Regression And Correlation
  9. Time Series and Forecasting
  10. Linear Trend Model

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini mendedahkan para pelajar untuk menganalisis kes, melibatkan diri dalam latihan simulasi keputusan, mengambil bahagian dalam perbincangan kelas dan menyelesaikan projek akhir. Ini turut dapat mempamerkan keupayaan mereka untuk menerapkan konsep membuat keputusan kepada senario perniagaan yang tertentu, seperti pengurus dan penyelia organisasi.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Pemasaran Keusahawanan & Perniagaan

  Course Description

  Kursus kondusif di dalam bidang perniagaan, usahawan dan profesional yang memerlukan kedua-dua kemahiran bagi keusahawanan dan pemasaran untuk berjaya. Kursus bersepadu ini menyatukan unsur-unsur penting dalam memulakan dan menguruskan perniagaan (perusahaan) dengan konsep asas pemasaran, membolehkan pelajar membangunkan kemahiran yang komprehensif dalam melancarkan dan mempromosikan produk dan perkhidmatan dengan berkesan.

  Penerangan Kursus

  1. Executive Summary
  2. Company Summary
  3. Product and Service
  4. Market Analysis Summary
  5. Defining Marketing and the Marketing Process
  6. The Marketplace and Consumers
  7. Setting the Stage for Marketing Strategy
  8. Discovering Market Opportunities
  9. Customers, Segmentation and Target Marketing

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini menggabungkan dua aspek kritikal perniagaan: asas keusahawanan dan pemahaman tentang prinsip pemasaran. Kursus bersepadu ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk memulakan, mengurus, dan mempromosikan perniagaan mereka sendiri atau berkesan kepada organisasi yang sedia ada.

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Pengurusan Perniagaan Antarabangsa

  Penerangan Kursus

  Kursus ini menawarkan pengajian komprehensif secara menyeluruh termasuk strategi, konflik dan cabaran yang terlibat dalam menjalankan perniagaan merentasi sempadan antarabangsa. Dalam ekonomi global hari ini, memahami selok-belok pasaran antarabangsa, komunikasi silang budaya dan strategi global adalah penting bagi organisasi yang ingin mengembangkan jangkauan mereka.

  Rangka Kursus

  1. Introduction to International Business
  2. The cultural environment facing business
  3. Concepts and Theories in International Business
  4. Endowments and Environment of International
  5. Global Market and Institutions
  6. An Introduction to Management
  7. The Environmental Context of Management
  8. Planning and Decision Making
  9. Managing Decision Making and Problem Solving
  10. Managing New Venture Formation and Entrepreneurship

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Aspek pengajaran dan pembelajaran dalam menganalisis faktor budaya, politik, ekonomi dan undang-undang yang mempengaruhi operasi perniagaan antarabangsa, juga pengurusan rantaian bekalan global, risiko dan kemapanan. (Industri Import dan Eksport).

  Daftar Sekarang!
 • Micro Award Pengurusan Sumber Manusia

  Penerangan Kursus

  Kursus ini menerangkan fungsi kritikal dalam organisasi dan sistem pengurusan serta mengoptimumkan tenaga kerja dengan berkesan. Kursus pengenalan ini menawarkan gambaran keseluruhan konsep dan prinsip utama yang berkaitan dengan HRM, menyediakan pelajar dengan asas yang kukuh dalam memahami peranan HR di tempat kerja.

  Rangka Kursus

  1. Introduction to Human Resource Management
  2. Finding and Hiring the Best “Human” for the Job.
  3. Compensation and Benefits Part 1
  4. Compensation and Benefits Part 2
  5. Training, Development, Recognition and Discipline.
  6. Industrial relations in an Organization
  7. Staff Evaluations, Appraisals and Motivation Methods.

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Kursus ini mempamerkan peranan penting dalam mempromosikan persekitaran kerja yang beretika, kepelbagaian sesebuah institusi dan inklusif sambil memastikan pematuhan undang-undang dan peraturan.

  Daftar Sekarang!
 • Program Percuma

  Program-program berikut PERCUMA untuk dipelajari dan akan diperlukan oleh pelajar Malaysia jika anda ingin mendapatkan diploma yang disahkan oleh MQA.

  Micro Award Bahasa Inggeris

  Penerangan Kursus

  Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan bahasa pelajar dalam konteks komunikasi profesional dan interaksi perniagaan. Kemahiran komunikasi yang berkesan adalah penting untuk berjaya dalam landskap perniagaan global hari ini. Kursus ini memberi tumpuan kepada meningkatkan bahasa Inggeris bertulis dan lisan peserta, membolehkan mereka menavigasi pelbagai senario perniagaan dengan yakin.

  Rangka Kursus

  1. Grammar : Nouns and Verbs
  2. Grammar : Tenses
  3. Basics Writing
  4. Basics Reading
  5. Reading and Writing
  6. Introduction: Process Writing
  7. Pre-Writing
  8. The Structure of Paragraph
  9. The development of a Paragraph
  10. Descriptive and process Paragraphs

  Nilai dan Laluan Kerjaya

  Kursus ini meningkatkan kemahiran bahasa mereka khusus untuk bidang perniagaan, membolehkan mereka untuk menghadiri mesyuarat, rundingan, dan panggilan persidangan dalam penggunaan bahasa yang sesuai. Ia juga membantu kakitangan pengurusan pertengahan untuk meningkatkan kemahiran.

  Micro Award Matematik Diskret Perniagaan

  Penerangan Kursus

  Kursus ini menawarkan konsep dan teknik asas matematik yang berkaitan dengan pelbagai senario perniagaan dan pengurusan. Kursus ini turut menyediakan kaedah penyelesaian didalam nilai yang berbeza, nilai mutlak, yang amat penting dalam proses membuat keputusan, menganalisis data dan pengoptimuman dalam konteks perniagaan.

  Rangka Kursus

  1. Pythagoras Theorem
  2. Quadratic Equation
  3. Set and Venn Diagram
  4. Probability
  5. Descriptive Statistics
  6. Normal Distribution
  7. Central Limit Theorem
  8. Hypothesis Theorem
  9. Distribution and Test

  Nilai dan Laluan Kerjaya

  Kursus ini memberi gambaran keseluruhan matematik diskret dan kaitannya dengan aplikasi perniagaan, termasuk set asas teori, logik dan notasi matematik.

  Micro Award Perakaunan & Kewangan

  Penerangan Kursus

  Kursus ini memberi peluang untuk menerokai dunia perniagaan dan pembiayaan peribadi yang kompleks melalui gabungan kursus prinsip perakaunan dan kewangan. Pelajar dapat mempelajari konsep asas, prinsip, dan amalan perakaunan dan kewangan, secara tidak langsung akan membantu untuk membina asas yang kukuh dalam menguruskan sumber kewangan dan membuat keputusan kewangan yang rasional.

  Rangka Kursus

  1. The Conceptual Framework of Accounting
  2. Bank Reconciliation
  3. Control Accounts
  4. Reconciliation of Debtors and Creditors
  5. The Trial Balance
  6. Financial Management And Goals
  7. Financial Statement Analysis
  8. Risk And Return
  9. Fundamentals Of Capital Budgeting

  Nilai dan Laluan Kerjaya

 • Menyediakan pelajar dengan pemahaman asas prinsip, amalan, dan konsep dalam kedua-dua perakaunan dan kewangan.

 • Micro Award Teknik Pembentangan

  Penerangan Kursus

  Kursus ini direka untuk meningkatkan teknik pembentangan dan juga melengkapkan dengan kemahiran untuk berkomunikasi dengan berkesan. Kuasai kaedah untuk menstruktur kandungan, berinteraksi bersama pendengar di khalayak ramai dan teknik penyampaian. Mempelajari strategi untuk visual yang berkesan serta mengendalikan sesi Soal Jawab.

  Rangka Kursus

  1. The Art Of Telling Your Story
  2. Graphics : The Correct Way To Design Powerpoint Slides
  3. Delivery Skills : Action Speaks Louder Than Words
  4. Handling Tough Question
  5. Putting It All Together

  Nilai dan Laluan Kerjaya

  Menguasai teknik pembentangan yang lebih profesional dengan keupayaan komunikasi secara jelas dan berkesan. Kemahiran yang amat berharga bagi golongan bekerjaya untuk menyampaikan idea dan maklumat terkini, juga untuk memberi cadangan usul kepada rakan sekerja, para pelanggan dan pihak berkepentingan di sebuah organisasi. Kaedah pembentangan yang hebat dapat menarik perhatian pendengar dan mudah untuk mendapat sokongan, secara tidak langsung dapat membawa kejayaan kepada pelaksanaan projek.

  Mempelajari cara menstruktur dan menyampaikan pembentangan ringkas dengan mesej yang jelas dan lengkap secara profesional. Kemahiran ini adalah amat penting bagi setiap persidangan atau mesyuarat yang mempunyai masa yang terhad. Teknik pembentangan ini juga merangkumi strategi dalam mengendalikan situasi menghadapi cabaran di hadapan para pendengar atau sebarang gangguan teknikal.

  Micro Award Falsafah & Isu Semasa

  Penerangan Kursus

  Kursus ini direka untuk mendalami prinsip asas dan falsafah kepada isu kontemporari melalui analisis dan perbincangan kritikal. Pelajar akan dapat mengenali pelbagai konsep Falsafah dan Isu Semasa serta topik berkaitan dengan dilema sosial dalam kalangan masyarakat, etika dan budaya semasa dalam cabaran dunia sebenar.

  Rangka Kursus

  1. Pengenalan Ilmu Falsafah
  2. Falsafah Dalam Kehidupan
  3. Logik
  4. Psikologi Dan Sosiologi
  5. Metafizik
  6. Epistemologi
  7. Ideologi
  8. Dekolonisasi
  9. Kajian Kes Terpilih Falsafah Dan Isu Semasa

  Nilai dan Laluan Kerjaya

  Kemahiran penyelesaian masalah dan penilaian dalam membuat keputusan dapat dipertingkatkan melalui penganilisa isu yang kompleks, mengenal pasti andaian asas dan menilai hujah secara kritikal. Dengan meneroka pelbagai teori etika dan aplikasi, dapat memperbaiki keupayaan profesional yang membawa kepada integriti dan rasa tanggungjawab terhadap kerjaya mereka.

  Kursus ini membincangkan isu - isu kontemporari yang memberi pendedahan kepada fleksibiliti dan kebolehsuiaan dalam meneroka sudut pandangan berbeza dalam dunia profesional. Kemahiran ini boleh digunakan secara langsung untuk menyelesaikan konflik di tempat kerja, menggalakkan kerjasama dan pemahaman di kalangan rakan sekerja.

  Micro Award Kursus Integriti & Anti Rasuah

  Penerangan Kursus

  Kursus ini direka bentuk untuk memupuk pemahaman tentang prinsip integriti dan langkah pencegahan rasuah. Melalui kajian kes dan perbincangan, pelajar akan membangunkan kemahiran praktikal untuk menggalakkan integriti dalam pelbagai konteks seperti strategi untuk mencegah dan memerangi rasuah, etika dalam membuat sesuatu keputusan dan strategi untuk mencegah dan memerangi rasuah. Kursus ini memperkasakan individu untuk menyumbang secara positif kepada persekitaran yang telus dan bertanggungjawab.

  Rangka Kursus

  1. Pengenalan kepada Rasuah dan Antirasuah
  2. Agensi-Agensi Berkaitan
  3. Rasuah berdasarkan Akta SPRM 2009
  4. Jenayah kolar putih
  5. Punca, simptom dan kesan rasuah
  6. Peranan institusi sosial dalam pembudayaan integriti
  7. Laporkan rasuah, langkah pencegahan dan inisiatif kerajaan
  8. Liabiliti korporat

  Nilai dan Laluan Kerjaya

  Peserta akan memahami konsep asas integriti, etika, dan rasuah. Mereka akan dapat membezakan antara tingkah laku yang boleh diterima dan tidak beretika, mengiktiraf kepentingan mengekalkan standard moral yang tinggi dalam peranan profesional mereka. Peserta akan mendapat pandangan mengenai aspek undang-undang dan peraturan dalam usaha pencegahan rasuah. Mereka akan memahami undang-undang, peraturan, dan konvensyen antarabangsa yang berkaitan yang bertujuan mencegah rasuah dan mempromosikan ketelusan.

  Peserta akan dapat menilai risiko rasuah dalam persekitaran kerja mereka. Mereka akan mengembangkan kemahiran untuk merancang dan melaksanakan strategi pengurusan risiko, mengurangkan kemungkinan kejadian rasuah. Peserta akan menerokai cara untuk melibatkan pihak berkepentingan, termasuk pekerja, pelanggan, dan masyarakat, dalam usaha anti-rasuah. Mereka akan belajar bagaimana membina rakan kongsi dan menyampaikan komitmen organisasi terhadap integriti.

  Micro Award Khidmat Masyarakat

  Penerangan Kursus

  Kursus ini direka untuk membentuk pemahaman terhadap prinsip dan amalan perkhidmatan masyarakat. Para pembelajar akan meneroka pelbagai kaedah penglibatan, kerjasama, dan penilaian impak dalam konteks sosial yang pelbagai. Melalui pengalaman praktikal dan pandangan teori, para pembelajar akan mengembangkan kemahiran dalam penyelesaian masalah, empati, dan komunikasi yang efektif, membekalkan mereka untuk membuat sumbangan yang bermakna kepada masyarakat.

  Rangka Kursus

  1. Pengenalan kepada Kursus Khidmat Masyarakat

  Nilai dan Laluan Kerjaya

  Terapkan kemahiran terbaru dalam penglibatan masyarakat untuk meningkatkan peranan profesional mereka, membuka peluang kepimpinan yang lebih besar, dan kemajuan kerjaya. Berkolaborasi dengan majikan untuk mengintegrasikan inisiatif tanggungjawab sosial korporat ke tempat kerja, sejajar dengan nilai-nilai syarikat dengan keperluan masyarakat. Perluaskan rangkaian mereka dengan berhubung dengan peserta lain dan pihak berkepentingan masyarakat, memupuk kerjasama yang saling menguntungkan.

  Business Micro Award Programmes

  Micro Award in Ethics Business Communication

  Course Description

  The course is designed to delve into the complex interplay between ethical considerations and effective communication practices within a professional business context.

  Course Outline

  1. Understanding Business Communication
  2. Basic Forms of Communication
  3. Facing Today’s Business Communication Challenges
  4. Types of Business Communication
  5. Formal and Informal Reports
  6. Introduction to Ethics
  7. The Business Society Relationship
  8. Responsibility of Organizations
  9. Advertising and Sales Ethics
  10. Employment Ethics
  11. Codes of Ethics and Codes of Conduct

  Pathway and Values

 • The course will be focusing on providing participants to raise awareness about the importance of ethical communication within the organization.
 • Provide training and resources to employees about ethical communication principles and practices.

 • Micro Award in Business Economics

  Course Description

  The course is designed to provide students with knowledge necessary to comprehensively analyze economic principles and their application to various business contexts.

  Course Outline

  1. Introduction in organizational Behaviour
  2. Theories and Approach
  3. Individual behaviour and personality
  4. Workplace Motivation
  5. Groups and team
  6. Consumers, Marketers and Technology
  7. Consumer as An Individual
  8. Perspective on Consumer Behaviour
  9. Towards Consumer Demographic Perspective
  10. Consumer Allocation Patterns

  Pathway and Values

 • The course will be focusing on Business economics involves establishing a clear direction for how economic principles and practices are integrated into business decision-making.
 • Recognize the economic impact of business actions on various stakeholders, including employees, customers, communities, and the environment.

 • Micro Award in Business Analysis

  Course Description

  The course is designed to offer a comprehensive exploration of the methodologies, techniques, and tools essential for analyzing business processes, identifying opportunities for improvement, and driving informed decision-making.

  Course Outline

  1. Our Future in Business Begins Now
  2. Starting and Managing Your Own Business
  3. Understanding Evolving Economic Systems and Competition
  4. Competing in The Global Marketplace
  5. Forms of Business Ownership
  6. What is the business environment?
  7. The Micro and Macro environment
  8. The internal and External environment
  9. Markets
  10. The international business environment

  Pathway and Values

 • The course will be focusing and encouraging innovative thinking for employee to explore new approaches and technologies that can drive business growth and efficiency.

 • Micro Award in Organizational Behaviour & Innovation Theories

  Course Description

  The course is designed to explore the intricate interplay between individual behavior, group dynamics, and decision-making processes within organizations. Drawing from psychological theories and decision-making models, this course offers a comprehensive understanding of how people interact, collaborate, and make choices in professional settings.

  Course Outline

  1. Introduction in organizational Behaviour
  2. Theories and Approach
  3. Individual behaviour and personality
  4. Workplace Motivation
  5. Groups and team
  6. Consumers, Marketers and Technology
  7. Consumer as An Individual
  8. Perspective on Consumer Behaviour
  9. Towards Consumer Demographic Perspective
  10. Consumer Allocation Patterns

  Pathway and Values

 • The course will be focusing team on Leader, or manager will be able to apply decision theory models to comprehend how individuals and groups make choices while considering risk, uncertainty, and ethical considerations.

 • Micro Award in Applied Law in Information System

  Course Description

  The course is designed to offer a comprehensive exploration of the legal principles, regulations, and ethical considerations that intersect with the field of information systems. In an era driven by technological advancements and digital innovation, understanding the legal implications of information management, data privacy and cybersecurity.

  Course Outline

  1. The Structure of A Company
  2. Formation & Registration of Companies and Separate Legal Entity
  3. Promotion and Pre-incorporation Contracts
  4. Constitution of a Company
  5. Capital and Membership
  6. Company Management
  7. Information and Information Systems
  8. Types of Information system in Organizations
  9. The Business Perspective
  10. Enterprise portals

  Pathway and Values

 • The course will be help in strategies to ensure regulatory compliance, risk mitigation, and responsible use of information systems, such as compliance team, QC and safety and security department.

 • Micro Award in Employment Act in Management

  Course Description

  The course provides a comprehensive exploration of the legal framework, regulations, and practical implications of the Employment Act within the context of organizational management. Designed for professionals, managers, and HR practitioners, this course offers insights into the legal rights and responsibilities of both employers and employees, focusing on maintaining a harmonious and compliant work environment.

  Course Outline

  1. Introduction to Human Resource Management
  2. Finding and Hiring the Best “Human” for the Job
  3. Compensation and Benefits Part 1
  4. Compensation and Benefits Part 2
  5. Staff Evaluations, Appraisals and Motivation Methods
  6. Sources of Law
  7. Machinery of Justice
  8. Legal Personnel
  9. Formation of Valid Contracts
  10. Contents of Contracts

  Pathway and Values

 • The course will teach how to apply employment-related laws to recruitment, employment contracts, benefits, and termination processes, also Manage employee grievances, conflicts, and disciplinary actions while adhering to legal requirements.

 • Micro Award in Risk Management

  Course Description

  The course provides a comprehensive understanding of the principles, methodologies, and strategies involved in identifying, assessing, mitigating, and managing risks within organizations. In an increasingly complex and uncertain business environment, the ability to effectively manage risks is crucial for achieving organizational goals and ensuring long-term success.

  Course Outline

  1. Introduction
  2.Concepts and Processes
  3.What Is Enterprise Risk Management (ERM)?
  4.Risk Analytics
  5.Credit Risk Management
  6.Market Risk Management
  7.Operational Risk Management
  8.Business Applications
  9.Risk Assessment

  Pathway and Values

 • The course will develop and implement risk mitigation and control strategies. Also monitor and review risks over time to adapt to changing circumstances by occupational safety health.

 • Micro Award in Business Theory & Decision Making

  Course Description

  The course comprehensive exploration of the foundational theories, models, and frameworks that underpin effective decision-making within a business context. In a dynamic and rapidly changing business environment, the ability to make informed decisions is paramount for achieving organizational success.

  Course Outline

  1. Introduction to the module
  2. Information sources & searches
  3. Literature reviews and theoretical underpinning
  4. Overall methods and approaches – including ethical aspects
  5. Surveys and Sampling – including ethical aspects
  6. Investment Appraisal
  7. Present Value of a future sum, NPV & Discounted Cash Flow
  8. Regression And Correlation
  9. Time Series and Forecasting
  10. Linear Trend Model

  Pathway and Values

 • The course will be able to analyze case, decision simulation exercises, class discussions, and a final project that showcases participants' ability to apply decision-making concepts to a specific business scenario. Such as managers and supervisor.

 • Micro Award in Entrepreneurial Business

  Course Description

  The course offers a comprehensive exploration of the principles, strategies, and skills required to launch, grow, and manage a successful entrepreneurial venture.

  Course Outline

  1. Executive Summary
  2. Company Summary
  3. Product and Service
  4. Market Analysis Summary
  5. Strategy and Implementation Summary
  6. Management Summary
  7. Financial Plan

  Pathway and Values

 • The course will be able to build effective teams and fostering an entrepreneurial culture.
 • Leadership skills for managing a startup's human capital.

 • Micro Award in International Business Management

  Course Description

  The course offers a comprehensive exploration of the complexities, strategies, and challenges involved in conducting business across international borders. In today's globalized economy, understanding the intricacies of international markets, cross-cultural communication, and global strategies is essential for organizations aiming to expand their reach.

  Course Outline

  1. Introduction to International Business
  2. The cultural environment facing business
  3. Concepts and Theories in International Business
  4. Endowments and Environment of International
  5. Global Market and Institutions
  6. An Introduction to Management
  7. The Environmental Context of Management
  8. Planning and Decision Making
  9. Managing Decision Making and Problem Solving
  10. Managing New Venture Formation and Entrepreneurship

  Pathway and Values

 • The course teaches how to analyze cultural, political, economic, and legal factors that influence international business operations, also global supply chain management, risk, and sustainability. (Import and Export industry).

 • Micro Award in Business Marketing

  Course Description

  The course offers a comprehensive exploration of the principles, strategies, and tactics involved in effectively marketing products and services in today's dynamic business environment. In a competitive marketplace, successful marketing plays a crucial role in building brand awareness, attracting customers, and driving business growth.

  Course Outline

  1. Defining Marketing and the Marketing Process
  2. The Marketplace and Consumers
  3. Setting the Stage for Marketing Strategy
  4. Discovering Market Opportunities
  5. Customers, Segmentation and Target Marketing
  6. Putting Strategy into Action
  7. Designing a Customer-Driven Strategy and Mix
  8. Cases
  9. Extending Marketing

  Pathway and Values

 • The course will be beneficial to those who are working as part of marketing or sales team. Execute marketing campaigns across various channels, utilizing digital and traditional marketing methods.

 • Complimentary Programmes

  The following programmes are FREE to learn and will be required if you want a certified MQA diploma.

  Micro Award in Business English

  Course Description

  The course offers to enhance participants' English language proficiency in the context of professional communication and business interactions. Effective communication skills are essential for success in today's global business landscape. This course focuses on improving participants' written and spoken English, enabling them to confidently navigate a wide range of business scenarios

  Course Outline

  1. Basic of Communication
  2. Basic English Grammar
  3. Speaking English for the real world
  4. Personality Development
  5. Public speaking skills
  6. Introduction to Communication
  7. Language of communication: verbal
  8. Language of communication: non-verbal
  9. Listening skills
  10. Interview skills

  Pathway and Values

  The course Enhance their vocabulary and language skills specific to business and industry terminology. And participate in meetings, negotiations, and conference calls using appropriate business language. Helps Middle management staffs to improvise their skills.

  Micro Award in Business Discrete Mathematics

  Course Description

  The course offers an exploration of fundamental mathematical concepts and techniques applicable to various business and management scenarios. Discrete mathematics provides tools for solving problems with distinct, countable values, making it essential for decision-making, data analysis, and optimization in business contexts.

  Course Outline

  1. Pythagoras Theorem
  2. Quadratic Equation
  3. Set and Venn Diagram
  4. Probability
  5. Descriptive Statistics
  6. Normal Distribution
  7. Central Limit Theorems
  8. Hypothesis Theorems
  9. Distribution and Test
  10. Linear Equations

  Pathway and Values

  The course ables to help look into overview of discrete mathematics and its relevance to business applications. Basic set theory, logic, and mathematical notation.

  Micro Award in E-Commerce & Accounting

  Course Description

  The course offers a comprehensive exploration of the intersection between electronic commerce (e-commerce) and accounting practices. As businesses increasingly operate in digital environments, understanding the financial implications of e-commerce transactions is essential for effective financial management.

  Course Outline

  1. Role of Information Systems to support E-Commerce
  2. Elements of E-Commerce
  3. Security and Communication Protocols
  4. Payment Gateways Issues and Solutions
  5. The Conceptual Framework of Accounting
  6. Bank Reconciliation
  7. Control Accounts
  8. Reconciliation of Debtors and Creditors
  9. The Trial Balance
  10. Types of Accounting in Business
  11. Management Accounting

  Pathway and Values

 • The Course teaches hoe to apply e-commerce solutions to optimize accounting processes and financial management.
 • Communicate effectively about e-commerce and accounting strategies to stakeholders.
 • Micro Award in Presentation Techniques

  Course Description

  This course is designed to enhance your presentation techniques, equipping you with the skills to communicate effectively and confidently. Learn to structure content, engage audiences, and master delivery methods. Develop strategies for impactful visuals and handle Q&A sessions. Elevate your public speaking prowess and achieve compelling, memorable presentations.

  Course Outline

  1. The Art of Telling Your Story
  2. Graphics: The Correct Way to Design PowerPoint Slides
  3. Delivery Skills: Action Speaks Louder Than Words
  4. Handling Tough Question
  5. Putting it all together

  Pathway and Values

  Mastering presentation techniques equips working professionals with the ability to communicate effectively and clearly. This skill is invaluable in conveying ideas, updates, and proposals to colleagues, clients, and stakeholders. Engaging presentations captivate audiences and hold their attention. Professionals who can present their ideas persuasively are more likely to gain buy-in from colleagues, clients, and superiors, leading to successful project implementation and improved decision-making.

  Learning how to structure and deliver concise presentations helps professionals convey their messages efficiently. This skill is particularly valuable in meetings and discussions where time is limited. Presentation techniques also include strategies for handling unexpected situations, technical glitches, or challenging audience members. Working professionals can develop adaptability and quick thinking in such scenarios.

  Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

  Ms Gee Mohammad
  Tel: 017-637 9134
  Emel: mazizah@icms.edu.my