Spektrum kerjasama yang diwujudkan oleh International College of Management and Sports (ICMS) dalam pelbagai bidang dan industri bagi dalam dan luar negara memberi pendedahan kepada para pelajar dan kakitangan peluang yang luas dan menarik dalam usaha memajukan setiap aktiviti pembangunan kolej. Tambahan lagi, kerjasama yang diraih adalah termasuk pembiayaan dan rakan kongsi bagi kemajuan sebuah projek selain saling memberi kepakaran di dalam industri kerajaan dan perniagaan.