Maklumat Mengenai Program

Sijil Pengurusan Penguatkuasaan adalah sebuah program yang direka dan dibangunkan secara khusus untuk pelajar-pelajar, yang merangkumi pengetahuan dalam kemahiran teknikal asas, kecekapan operasi dan keusahawanan yang diperlukan untuk beroperasi secara berkesan dan beretika dalam bidang pengurusan penguatkuasaan. Kursus ini  memupuk minat yang mendalam terhadap pembelajaran yang berterusan dan turut membantu dalam pembangunan kerjaya.

Sijil Pengurusan Penguatkuasaan ini turut membentuk pelajar dengan pengetahuan asas , kemahiran teknikal & operasi serta turut mempunyai perspektif keusahawanan untuk bertindak secara berwibawa, terancang  dan beretika dalam bidang pengurusan penguatkuasaan, seterusnya membolehkan untuk pembelajaran berturusan dan perkembangan kerjaya yang mantap.

Kaedah pembelajaran

Pembelajaran hibrid (di kampus )

Pengambilan

Januari, Mei dan September

Kaedah pengendalian

Sepenuh Masa

Tempoh

Sepenuh Masa = 1 tahun 6 bulan

Pengajaran Dan Pembelajaran

1

Kuliah

2

Tutorial

3

Perbincangan dan Pembentangan

4

Kajian kes

5

Kerja kumpulan

6

Simulasi

7

Mooting

8

Projek komuniti

9

Praktikal / Latihan industri

Peluang Pekerjaan

 1. Sektor Kerajaan
  • Polis Diraja Malaysia (Konstabel atau Sarjan Kadet)
  • Pegawai Penguatkuasaan di Agensi-Agensi Kerajaan Lain (contohnya Kastam, Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Penjara, Jabatan Agama, dan lain-lain)
  • Pihak Berkuasa Tempatan
 2. Sektor Swasta
  • Penyiasat Swasta Pegawai Keselamatan (contohnya di Bank dan Institusi Kewangan lain)
  • Pegawai Pematuhan
  • Firma Guaman

Apa Yang Anda Akan Pelajari? (Senarai Subjek)

Syarat Kelayakan Sijil Pengurusan Penguatkuasaan

 1. Lulus SPM dengan satu (1) kredit
 2. Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan gred Bdalam satu (1) subjek
 3. Lulus O-Level dengan tiga (3) kredit
 4. Kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Daftar Sekarang