ISO 9001:2015

SKOP, POLISI DAN OBJEKTIF ISO

SKOP
Penyediaan Pengurusan Pendidikan Tinggi dan Perkhidmatan Sokongan dalam Pendidikan Tertiari.
POLISI
  • Komited untuk melanjutkan piawaian kecemerlangan pendidikan dalam pembangunan kurikulum dan aktiviti pengajaran yang memenuhi keperluan undang-undang peraturan dan kepuasan pelajar.
  • Komited untuk memupuk budaya kualiti yang mengiktiraf penilaian prestasi dan peningkatan dalam operasi teras dan fungsi sokongan kami.

OBJEKTIF KUALITI

No.Objektif dan Kaedah Kualiti
1Untuk mencapai sekurang-kurangnya penarafan 5-STAR dalam MyQUEST
2Mengkaji semula kurikulum program sekiranya perlu setiap 3 tahun agar selaras dengan keperluan industri dan piawaian MQA (Agensi Kelayakan Malaysia).
3Untuk mencapai akreditasi MQA untuk semua program yang aktif
4Untuk mencapai kadar kelulusan purata minimum 85% seluruh kolej untuk memastikan penyampaian pengajaran yang berkualiti
5Untuk mencapai purata penarafan seluruh kolej sebanyak 4.51> pada skala Likert 5 mata untuk penilaian pelajar terhadap pensyarah
6Untuk menyasarkan purata 7 hari atau 40 cpd jam setahun untuk pembangunan kakitangan dan latihan untuk pekerja akademik
7Untuk menyasarkan purata 3 hari atau 24 jam cpd setahun untuk pembangunan kakitangan dan latihan untuk pekerja bukan akademik
8Untuk menyasarkan sekurang-kurangnya 80% aktiviti kokurikulum mencapai skor ≥ 4.0 pada skala Likert 5 mata untuk penilaian pelajar aktiviti 1:100 pelajar
9Hubungan Alumni (% Berdaftar - Alumni dan Perhimpunan Sambutan %) – Sistem Graduan.moe