October 11, 2023

Pengenalan Analisis Forensik Gaya Berjalan (Pola Gait)

Analisis forensik gaya berjalan (pola gait) atau perbandingan gaya berjalan ditakrifkan sebagai 'pemeriksaan dan penilaian corak dan ciri gaya berjalan seseorang atau individu yang disyaki dan membandingkan ciri-ciri ini dengan bahan bukti di tempat kejadian jenayah untuk pengenalan identiti penjenayah.'