October 13, 2023

Sindrom CSI (CSI Effect) Di Malaysia

Sindrom CSI atau “CSI Effect” merujuk kepada fenomena di mana persepsi individu terhadap sistem keadilan jenayah sangat dipengaruhi oleh rancangan televisyen jenayah popular seperti CSI (Crime Scene Investigation). Rancangan seperti ini sering menggambarkan teknik penyiasatan forensik berteknologi tinggi dan penyelesaian kes yang dapat dilaksanakan dengan sangat pantas.