October 13, 2023

Sindrom CSI (CSI Effect) Di Malaysia

Sindrom CSI atau “CSI Effect” merujuk kepada fenomena di mana persepsi individu terhadap sistem keadilan jenayah sangat dipengaruhi oleh rancangan televisyen jenayah popular seperti CSI (Crime Scene Investigation). Rancangan seperti ini sering menggambarkan teknik penyiasatan forensik berteknologi tinggi dan penyelesaian kes yang dapat dilaksanakan dengan sangat pantas.
October 11, 2023

Pengenalan Analisis Forensik Gaya Berjalan (Pola Gait)

Analisis forensik gaya berjalan (pola gait) atau perbandingan gaya berjalan ditakrifkan sebagai 'pemeriksaan dan penilaian corak dan ciri gaya berjalan seseorang atau individu yang disyaki dan membandingkan ciri-ciri ini dengan bahan bukti di tempat kejadian jenayah untuk pengenalan identiti penjenayah.'