Dasar Privasi

Dasar ICMS mengenai Keselamatan Data/Maklumat
International College of Management and Sports (ICMS) menghormati dan komited terhadap data privasi anda. Penggunaan laman web ICMS oleh anda akan dianggap sebagai persetujuan anda terhadap pengumpulan dan penggunaan maklumat kami, dan penerimaan anda terhadap DASAR PRIVASI ini. ICMS hanya akan mengumpul maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti yang disediakan secara khusus dan sukarela oleh subjek data bergantung pada jenis urusan dan transaksi.
 
Data/Maklumat yang dikumpul melalui subjek data ICMS dan wakil yang diberi kuasa, daripada pihak ketiga, atau daripada sumber terbuka yang mungkin termasuk (tetapi tidak terhad kepada):
 
  1. Komunikasi dan/atau permintaan maklumat anda

    Daripada subjek data yang mendaftarkan butiran di laman web ICMS untuk sebarang pertanyaan, subjek data yang melalui pendaftaran ICMS semasa hari terbuka, promosi, peraduan, kejohanan, cabutan bertuah atau acara khas dan banyak lagi.

  2. Semak imbas anda
    Untuk penyemakan imbas web umum walaupun tiada data peribadi didedahkan kepada ICMS, teknikal tertentu dan maklumat statistik akan disediakan melalui penyedia perkhidmatan internet pihak ketiga ICMS seperti kuki, alamat IP, masa, tarikh dan tempoh lawatan oleh penyemak imbas.
 
Penggunaan data/maklumat yang dikumpul

Selain daripada yang telah diterangkan di atas, penggunaan data/maklumat anda adalah untuk menambah baik laman web ICMS dengan menjejaki penggunaan dan membangunkan kandungan yang sesuai.

ICMS tidak bertanggungjawab sama ada untuk kandungan atau dasar privasi laman web lain dalam apa jua cara yang dipautkan ke laman web ICMS, atau laman pihak ketiga yang berasal dari laman web seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter dan YouTube. 

Laman web ICMS melaksanakan langkah keselamatan yang mencukupi untuk melindungi daripada kehilangan maklumat, penyalahgunaan atau pengubahan; walau bagaimanapun, kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang keadaan di luar kawalan munasabah kami. 

 

Tarikh berkuatkuasa

DASAR PRIVASI ini berkuat kuasa pada 8 Februari 2021.