Apakah Pentadbiran Pejabat?

Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam Pentadbiran Pejabat adalah kursus untuk melatih pelajar dalam mengendalikan operasi kewangan asas pejabat seperti wang kecil, kutipan bil, dan penyediaan laporan kewangan asas. Selain itu, pelajar juga dilatih dalam pengurusan inventori dan pembelian pejabat serta pentadbiran dokumentasi pejabat seperti penyediaan dokumen, pendaftaran, pencetakan, penebukan, dan penyusunan dokumen.

Pelajar juga diberi pendedahan dalam pengawasan kakitangan pentadbiran yang melibatkan aktiviti latihan dalaman, penilaian kakitangan, penyediaan bajet, dan menjalankan mesyuarat jabatan. Akhirnya, pelajar juga akan dilatih dalam pentadbiran operasi kaunter hadapan seperti melayani pelanggan, latihan komunikasi, dan pengurusan barang yang masuk dan keluar serta mencatat aktiviti kaunter hadapan.

Kaedah Pembelajaran

Bersemuka

Pengambilan

Februari

Mod Pengendalian Program

Sepenuh Masa

Tempoh Pengajian

12 bulan

Syarat Kelayakan

16 - 45 tahun

Pengajaran dan Pembelajaran Pentadbiran Pejabat

1

Teori

2

Perbincangan

3

Demonstrasi

4

Praktikal

5

Lisan

6

Penilaian

Kaedah Penilaian

Komponen Elemen
Penilaian Kerja Kursus Kuiz
Prestasi
Kertas Tugasan
Laporan/Pembentangan
Penilaian Akhir Penilaian Prestasi (Amali)
Penilaian Pengetahuan (Teori)

Senarai Subjek untuk SKM Pentadbiran Pejabat

 • N821-001-3:2020-C01: Front Office Receptions
 • N821-001-3:2020-C02: Office Finance Handling
 • N821-001-3:2020-C03: Office Procurement Handling
 • N821-001-3:2020-C04: Office Inventory Handling
 • N821-001-3:2020-C05: Office Logistic Handling
 • N821-001-3:2020-C06: Office Documentation Preparation
 • N821-001-3:2020-C07: Staff Administration Supervision

Badan Pensijilan

 • Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)
 • Kementerian Sumber Manusia

List of Subjects for SKM Office Administration

 • N821-001-3:2020-C01: Front Office Receptions
 • N821-001-3:2020-C02: Office Finance Handling
 • N821-001-3:2020-C03: Office Procurement Handling
 • N821-001-3:2020-C04: Office Inventory Handling
 • N821-001-3:2020-C05: Office Logistic Handling
 • N821-001-3:2020-C06: Office Documentation Preparation
 • N821-001-3:2020-C07: Staff Administration Supervision

Certification Awarding Body

 • Department of Skills Development (Jabatan Pembangunan Kemahiran, JPK)
 • Ministry of Human Resources

Peluang Kerjaya Pentadbiran Pejabat

Peluang kerjaya semakin meningkat bagi pelajar yang melanjutkan pengajian dalam pentadbiran pejabat. Profesional pentadbiran pejabat yang mahir dapat menerokai pelbagai industri di mana terdapat permintaan yang besar. Antara peluang kerjaya bagi graduan termasuk:

 • Koordinator Pejabat
 • Pentadbir Pejabat
 • Pembantu Peribadi
 • Eksekutif Pejabat Hadapan
 • Setiausaha Undang-Undang
 • Setiausaha Perubatan

Laluan Akademik

Pathway

Daftar Sekarang